Thông tin lịch xuống giống vụ Đông Xuân 2016-2017 tại tỉnh Vĩnh Long
Thứ năm, 13/10/2016

Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh Long, vụ Đông xuân 2016-2017 toàn tỉnh có diện tích xuống giống lúa 60.000 ha. Xuống giống tập trung vào 3 đợt chính:

- Đợt 1: 15.000 ha, xuống giống từ ngày 22/9 - 27/10/2016 (nhằm từ con nước kém 25/8 đến hết 25/9 âm lịch). Phân bố tập trung ở những vùng ven Quốc lộ 54 của Trà Ôn, Vũng Liêm, Thị xã Bình Minh và vùng đất gò ven sông Măng thuộc huyện Tam Bình, ven sông Tiền thuộc huyện Mang Thít và Vũng Liêm.

- Đợt 2: 40.000 ha, xuống giống tập trung từ 5/11 - 12/11/2016 (nhằm ngày mùng 6/10 - 13/10 âm lịch). Đây là đợt xuống giống chính của tỉnh phân bố tại hầu hết tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Đợt 3: 5.000 ha, xuống giống từ 24/11 - 8/12/2016 (từ ngày 25/10 - 10/11 âm lịch). Phân bố ở vùng trung tâm, vùng trũng và vùng chưa có đê bao hoàn chỉnh.

* Về nguyên tắc: Cần đảm bảo mức thu nhập cao cho người nông dân và từng bước phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp bền vững, bằng cách bổ sung một vụ rau màu, thuỷ sản theo hệ thống canh tác phù hợp với từng vùng sinh thái của tỉnh; Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân xuống giống đúng lịch thời vụ, áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp và có cách ly về thời gian giữa vụ lúa ít nhất 3-4 tuần trên cùng một cánh đồng và thống nhất trên toàn tỉnh nhằn ngặn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Đặc biệt chú ý đối với vùng có nguy cơ bị nước mặn xâm nhập cần chủ động xuống giống sớm hơn cùng kỳ năm trước để tránh bị thiệt hại ở cuối vụ.

 * Cơ cấu  giống lúa: Phấn đấu sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao, giống xác nhận hoặc tương đương. Sử dụng bộ giống lúa phù hợp cho từng vùng cần 4 - 5 giống chủ lực, 3-4 giống bổ sung, đồng thời sản xuất thử 3 - 4 giống triển vọng.

- Nhóm giống chủ lực: OM 5451, OM 6976, OM 4900, OM 4218, OM 7347.

- Nhóm giống bổ sung: OM 6600, OM 6162, OM 6561, OM 10424, …

- Nhóm giống sản xuất thử: LH 8, LH 9, OM 6904, OM 6932,…

- Nhóm giống chịu mặn: LH 8, OM 6677, OM 6976, OM 6162,…

Đối với các giống chất lượng thấp (IR 50404, ML 202,….) sử dụng không quá 20% trong cơ cấu giống cho từng địa phương.

Đối với các vùng có khả năng bị ảnh hưởng hạn, xâm nhập mặn ở 3 huyện Vũng Liêm, Mang Thít và Trà Ôn phải bố trí lịch thời vụ Đông Xuân trong đợt 1 và đợt 2, nếu không bố trí được trong 2 đợt trên thì cần có kế hoạch khuyến cáo người dân chuyển đổi cây trồng để hạn chế tối đa thiệt hại do ảnh hưởng của hạn, xâm nhập mặn. Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân sử dụng bộ giống chống chịu mặn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn theo dõi sát tình hình khí tượng, thủy văn và diễn biến hạn, xâm nhập mặn để chủ động ứng phó kịp thời.

* Làm đất và vệ sinh đồng ruộng: Sau khi thu hoạch lúa Thu Đông cần phải vệ sinh đồng ruộng, xới vùi gốc rạ vào đất, đồng thời kết hợp với việc xã lũ, ngâm đất để cách ly mầm bệnh và lấy phù sa. Nên bắt đầu xuống giống lúa Đông Xuân tập trung cách thời điểm thu hoạch lúa Thu Đông khoảng 3-4 tuần.

* Công tác chuyển giao và ứng dụng tiến bộ KHKT: Khuyến cáo sử dụng cấp giống xác nhận, áp dụng các biện pháp sạ hàng, sạ thưa nhằm giảm lượng giống trong gieo sạ (không quá 150 kg/ha). Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, mô hình công nghệ sinh thái, IPM và bón phân cân đối; ứng dụng cơ giới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

* Quản lý sâu bệnh: Quan tâm các đối tượng quan trọng như rầy nâu, sâu cuốn lá, chuột, ốc bươu vàng; các loại bệnh đạo ôn, thối gốc, lem lép hạt, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá… Do đó cần nâng cao vai trò của địa phương trong công tác quản lý địa bàn, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp thường xuyên phối hợp với địa phương trong việc vận động, kiểm tra xuống giống và quản lý tốt các đối tượng dịch bệnh chủ yếu.

* Công tác thủy lợi: Khẩn trương hoàn thành các công trình, đê bao thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc nguồn vốn tỉnh, vốn Trung ương đầu tư, đồng thời đề nghị các địa phương rà soát lại hệ thống đê bao, thủy lợi nhanh chóng tu sửa những nơi xung yếu, xuống cấp để đảm bảo cho sản xuất.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế rà soát lại tình hình thực tế trên địa bàn và có kế hoạch tổ chức chỉ đạo sản xuất cụ thể cho từng vùng. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch sản xuất lúa và rau màu vụ Đông Xuân 2016-2017, thường xuyên thông tin tình hình, dịch hại, khí tượng thuỷ văn giúp địa phương kịp thời chỉ đạo sản xuất. Tiếp tục phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra để kịp thời nắm tình hình và đề xuất các giải pháp hỗ trợ, khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, cần chỉ đạo tốt việc thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản cho nông dân.

- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT như Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống nông nghiệp phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp, các tổ chức sản xuất và cung ứng giống và các dịch vụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp để xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể trên từng địa bàn. Kết hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xuống giống tập trung, đồng loạt, theo lịch thời vụ và áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa, rau màu, đặc biệt là giảm lượng giống lúa trong gieo sạ. Chi cục Thủy Lợi thường xuyên thông báo tình hình lũ, triều cường, mưa bão; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo lịch né rầy để các địa phương chủ động phòng chống có hiệu quả.

- Thanh tra Sở phối hợp các đơn vị chuyên ngành tổ chức thường xuyên, đột xuất các đợt thanh, kiểm tra việc kinh doanh giống lúa, giống rau màu, phân bón, thuốc BVTV ngay từ đầu vụ, nhằm ngăn ngừa sản phẩm giả, kém chất lượng và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm./.

 

Phan Thị Cẩm Vân

Các thông tin khác: