Bác sỹ cây trồng tại huyện Long Hồ năm 2019
Thứ năm, 8/8/2019

Nhằm mục đích thực hiện hoạt động nghiệp vụ của ngành . Năm 2019, đoàn bệnh viện cây trồng Chi cục Trồng trọt và BVTV Vĩnh Long, trạm Trồng trọt và BVTV huyện Long Hồ, Tp. Vĩnh Long tổ chức thực hiện việc chẩn đoán ra toa nhằm phục vụ và giải đáp mọi thắc mắc cho bà con nông dân về sâu bệnh hại trên cây trồng.

Tại các buổi tư vấn, nông dân được khám mẫu sâu bệnh hại cây trồng, chẩn đoán hướng dẫn các biện pháp phòng trừ hiệu quả, an toàn cho nông dân đang canh tác, tập huấn hướng dẫn biện pháp quản lý dịch hại, sử dụng an toàn hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật trên các loại cây trồng chính.

Được tư vấn tháo gỡ trực tiếp tại chỗ với đội ngũ bác sĩ cây trồng về những khó khăn đang gặp phải về sâu bệnh, kỹ thuật canh tác nông dân rất phấn khởi. Từ việc trao đổi thảo luận giữa nông dân với đội ngũ bác sĩ cây trồng và giữa nông dân với nhau giúp bà con nông dân rút kinh nghiệm áp dụng vào trong sản xuất có hiệu quả và mang lại giá trị kinh tế cao.

 

Minh Hiếu – Trạm TT&BVTV Long Hồ, TPVL

 

Các thông tin khác: