Tập huấn tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quản lý đất trồng lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại huyện Vũng Liêm
Thứ sáu, 11/9/2020

Ngày 04.9.20120, phòng Trồng Trọt thuộc Chi cục Trồng Trọt & BVTV tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức tập huấn “Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quản lý đất trồng lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng” tại hội trường Phòng Nông Nghiệp & PTNT huyện Vũng Liêm. Thành phần tham dự là cán bộ Phòng Nông Nghiệp, cán bộ trạm Trồng Trọt & BVTV huyện Vũng Liêm và các công chức phụ trách lĩnh vực Nông Nghiệp ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vũng Liêm.

Nôi dung của buổi tập huấn nhằm phổ biến cho các đại biểu tham dự các văn bản về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; chuyển đổi cơ câu cây trồng trên đất trồng lúa. Giới thiệu các điểm chính trong các nghị định 62/2019/NĐ-CP (11/7/2019) của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung một số điều trong NĐ số 35/2015/NĐ-CP (13/4/2015) của Chính Phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định 91/2019/NĐ-CP (19/11/2019) của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định 94/2019/NĐ-CP (13/12/2019) của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; Quyết định 218/QĐ-UBND (05/02/2020) của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Qua lớp tập huấn các đại biểu tham dự có thêm thông tin và nắm được các văn bản văn bản quy phạm pháp luật quản lý đất trồng lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thực hiện đúng theo các nghị định để quản lý đất trồng lúa và chuyển đổi đất trồng lúa trên địa bàn huyện Vũng Liêm. Bên cạnh đó, góp phần giúp cho công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện theo đúng quy định.

Huỳnh Như - Trạm TT & BVTV Vũng Liêm

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối