Danh sách phân bón vô cơ đã công bố hợp quy (cập nhật đến ngày 31/03/2017)
Thứ ba, 11/7/2017

http://bvtv.nsvl.com.vn/Filemanager/userfiles/2017/Van_ban_phap_quy/DANH SACH PHAN BON VO CO CONG BO HOP QUY 31_3_2017.xls

 

STT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ TÊN PHÂN BÓN THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG QUY CHUẨN/TIÊU CHUẨN SỐ THÔNG BÁO XÁC NHẬN NGÀY XÁC NHẬN
SỞ CÔNG THƯƠNG AN GIANG       8/5/2015
1 Công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất phân bón Thuận Mùa Số 986, tổ 44,ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Phân bón rễ cây trung lượng T.3 Ca (22%), SiO2 (5%), P2O5(hh)(0.016%), MgO (2.1%), Fe (200ppm), Zn (5ppm). 01/2015/TTCS-TLT.3  02/TB.CBHQ-SCT 9/4/2015
Phân bón rễ cây trung lượng T.4 Hữu cơ (4.9%) Ca (10%), SiO2 (1.5%), P2O5(hh)(0.016%), MgO (1.1%), Fe (200ppm), Zn (5ppm). 02/2015/TCCS-TLT.4  02/TB.CBHQ-SCT 9/4/2015
Phân bón rễ cây trung lượng T.5 Hữu cơ (4.9%), Nts(0.5) Ca (10%), SiO2 (1.5%), P2O5(hh)(1.1%), MgO (1.5%), Fe (200ppm), Zn (5ppm). 03/2015/TCCS-TLT.5  02/TB.CBHQ-SCT 9/4/2015
Phân bón rễ cây trung lượng cao cấp T.7  Ca (22%), SiO2 (5%), P2O5(hh)(1.6%), MgO (1.5%), Fe (200ppm), Zn (5ppm), Cu (5ppm). Mn (50ppm) 04/2015/TCCS-TLT.7  02/TB.CBHQ-SCT 9/4/2015
Phân bón rễ cây trung lượng cao cấp TM  Ca (25%), SiO2 (7%), P2O5(hh, MgO (2.1%), Fe (200ppm), Zn (5ppm) 05/2015/TCCS-TLT.M 02/TB.CBHQ-SCT 9/4/2015
2 Công ty TNHH phân bón An Nghiệp Số 48/1 Trần hưng Đạo, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Phân bón rễ hỗn hợp An Nghiệp   Thông tư 29/2014/TT-BCT 1 10/2/2015
Phân bón rễ hỗn hợp An Nghiệp 01   Thông tư 29/2014/TT-BCT 1 10/2/2015
Phân bón rễ vi lượng An Nghiệp 02   Thông tư 29/2014/TT-BCT 1 10/2/2015
Phân bón rễ trung lượng SUPER HUMIC   Thông tư 29/2014/TT-BCT 1 10/2/2015
Phân bón rễ đa lượng NPK-SUPER HUMIC   Thông tư 29/2014/TT-BCT 1 10/2/2015

 

Các thông tin khác: