Quyết Định 150/QĐ-TTg Về Chiến Lược Phát Triển Nông Nghiệp Và Nông Thôn Bền Vững Giai Đoạn 2021 - 2030, Tầm Nhìn Đến Năm 2050
Thứ sáu, 11/2/2022

Ngày 28/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 150/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, đến năm 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 2,5-3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5,5-6%/năm; mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu với tốc độ giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt bình quân 5-6%/năm. Phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính 10% so với năm 2020.

Bên cạnh đó, phấn đấu nâng cao thu nhập người dân, giảm nghèo bền vững với thu nhập cư dân nông thôn năm 2030 cao hơn 2,5-3 lần so với năm 2020 và phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân 1-1,5%/năm. Ít nhất 90% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới…

Các giải pháp chính được đề ra nhằm đạt các mục tiêu trên như: nâng cao chất lượng đào tạo nghề; trình độ, hiệu quả ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển thị trường trong và ngoài nước đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản; thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; chủ động thích ứng với biến đối khí hậu, quản lý rủi ro; hội nhập và hợp tác quốc tế; đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, hoàn thiện quan hệ sản xuất.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/01/2022.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2022/150_QD-TTg_502104.doc

Huy Thảo- Phòng Kỹ thuật

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 26)
Trang:1 - 2 - 3Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối