Dự báo tình hình sinh vật gây hại lúa Đông Xuân 2020-2021 từ 25/12/2020-01/01/2021 tại tỉnh Vĩnh Long
Thứ năm, 24/12/2020

Tính đến thời điểm tuần cuối tháng 12 vụ Đông Xuân chính vụ đã xuống giống với diện tích 47.464 ha lúa giai đoạn mạ đến làm đòng trổ. Sinh vật gây hại trong tuần 18-25/12/2020 cụ thể như sau:

* Sâu bệnh trên cây lúa 

* Sâu bệnh trên lúa Đông Xuân 2020-2021: Diện tích nhiễm trong tuần 1.443 ha, giảm 72 ha so với tuần trước. Cụ thể như sau:

- Rầy nâu: Diện tích nhiễm 34 ha, giảm 16 ha so với tuần trước chủ yếu rầy tuổi 1-2 trên lúa giai đoạn đòng trổ. Với mật số phổ biến 500-800 con/m2. Phân bố các xã Thiện Mỹ, Tân Mỹ, Trà Côn huyện Trà Ôn.

- Lem lép hạt: Diện tích nhiễm 311 ha, giảm 65 ha so với tuần trước với tỷ lệ nhiễm 5-10%, trên trà lúa giai đoạn đòng trổ. Phân bố tại huyện Vũng Liêm (xã Trung Chánh, Quới An, Tân Quới Trung, thị trấn Vũng Liêm) và Mang Thít (xã An Phước, Tân An Hội, thị trấn).

- Bệnh Đạo ôn: Diện tích nhiễm 301 ha, tăng 61 ha so với tuần trước với tỷ lệ nhiễm 5-10%, trên trà lúa đẻ nhánh đến đòng trổ. Trong đó:

+ Đạo ôn lá: Diện tích nhiễm 154 ha tỷ lệ nhiễm chủ yếu 5-10%, trên trà lúa đẻ nhánh. Phân bố tại các huyện Long Hồ (rãi rác các xã) và Bình Minh (xã Đông Thành, Đông Bình)

+ Đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 608 ha tỷ lệ nhiễm chủ yếu 3-10%, trên lúa giai đoạn đòng trổ. Phân bố tại các huyện Vũng Liêm (xã Trung Chánh, Quới An, Tân Quới Trung, thị trấn Vũng Liêm), Trà Ôn (xã Thiện Mỹ, Tân Mỹ, Vĩnh Xuân, Trà Côn) và Bình Minh (xã Đông Thành).

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 44 ha, tăng 15 ha so với tuần trước trên trà lúa giai đẻ nhánh-làm đòng. Với mật số phổ biến 10-20 con/m2. Phân bố tại các huyện Trà Ôn (xã Thiện Mỹ, Vĩnh Xuân, Trà Côn) và thị xã Bình Minh (xã Đông Bình, Thuận An, Đông Thạnh).

Ngoài ra còn xuất hiện các đối tượng như ốc bươu vàng, bù lạch, chuột và bệnh cháy bìa lá lúa gây hại chủ yếu ở  mật số, tỷ lệ nhẹ.

* Dự báo sinh vật gây hại trong thời gian tới (25/12/2020 - 01/01/2021)

  - Rầy nâu: Dự báo trong tuần tới trên đồng xuất hiện phổ biến rầy tuổi 2-3 gây hại chủ yếu ở mức nhẹ trên trà lúa đẻ nhánh đến đòng trổ vụ Đông Xuân.

- Sâu cuốn lá: Có khả năng xuất hiện rãi rác và gây hại ở mức độ nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh- đòng trổ. Chú ý những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm, phun thuốc trừ sâu sớm đầu vụ có khả năng bị hại ở mức trung bình.

- Cháy lá, lem lép hạt: Tuần tới diện tích nhiễm có khả năng tăng nhẹ, do lúa vụ Đông Xuân đang bước vào giai đoạn đòng trổ.

 Ngoài ra cần chú ý ốc bươu vàng trên trà lúa mạ mới xuống giống, bệnh đốm vằn ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ. Bệnh vàng lá chín sớm ở lúa giai đoạn trổ đến chín.

 * Một số biện pháp quản lý -canh tác trên cây lúa.

 - Sáng sớm xuất hiện sương mù, về đêm ẩm độ không khí cao là điều kiện thích hợp cho bệnh đạo ôn, cháy bìa lá phát sinh, phát triển. Để phòng ngừa bệnh đạo ôn, cháy bìa lá lúa hiệu quả trong điều kiện hiện nay nên áp dụng tổng hợp các biện pháp canh tác ngay từ đầu vụ như sạ thưa, giống ít nhiễm, làm đất bằng phẳng, bón phân cân đối kết hợp thăm đồng thường xuyên khi thấy có dấu hiệu chớm bệnh bà con ngưng bón phân đạm- phân bón lá. Cần theo dõi chặt chẽ diến biến của bệnh, đối với ruộng trồng giống nhiễm, có thể kết hợp phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh lem lép hạt khi lúa trổ lác đác và lần 2 khi lúa trổ đều.

- Hiện tại ngoài đồng phổ biến rầy tuổi 1-2 chủ yếu nhiễm với mật số thấp 500-800 con/m2. Cần chủ động thường xuyên thăm đồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu trên các trà lúa giai đoạn sung yếu. Khuyến cáo nông dân chỉ nên xử lý thuốc đặc trị khi rầy đang tuổi 2-3 và mật số rầy >3.000 con/m2 cần sử dụng một trong những loại thuốc chống lột xác để phun trừ, chú ý không kết hợp với các loại thuốc phổ rộng để tránh nguy cơ bộc phát rầy ở giai đoạn sau.

- Để quản lý tốt đối tượng chuột gây hại mạnh trên các trà lúa từ đòng trổ đến chín nên sử dụng các biện pháp diệt chuột đồng loạt trên diện rộng, mang tính cộng đồng. Ưu tiên sử dụng các loại bẫy cơ học, thuốc diệt chuột sinh học. Chú ý thu gom bẫy bả, xác chuột, để không gây ô nhiễm môi trường, tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột để tránh gây nguy hiểm cho người cũng như các động vật có ích khác.

- Khuyến cáo nông dân phải tuân thủ theo nguyên tắc "4 đúng": đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách khi phun thuốc, thu gom bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng để đúng nơi quy định nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Sâu keo mùa thu: Nhằm phát hiện kịp thời và phòng trị để tránh lây lan trên diện rộng, cán bộ kỹ thuật cần thăm đồng thường xuyên và lưu ý khuyến cáo người dân khi phát hiện có sâu trên ruộng cần phải thông báo kịp thời cho Chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn. Cán bộ kỹ thuật có thể áp dụng Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu do Bộ NN&PTNT ban hành trong công văn số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 và công văn số 3749/BVTV-QLT ngày 27/12/2019 của Cục BVTV. V/v sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô.

 

                                                                            Cẩm Hường - Phòng BVTV

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối