Thông báo: Họp báo tháng 01/2019
Thứ sáu, 11/1/2019
Kính mời: Phó Giám Đốc Sở, Ban Lãnh đạo Chi cục, Trưởng, phó các phòng chuyên môn và Trưởng trạm TT & BVTV các huyện, thị xã về họp báo tháng 01 năm 2019
Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 17/01/2019 (Thứ 5)
Địa điểm: Văn phòng Chi cục

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 40)
Trang:1 - 2 - 3 - 4Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối