Thông báo: Họp báo tháng 10/2021
Thứ sáu, 1/10/2021
Kính mời: Giám đốc Sở, Phó Giám Đốc Sở, Ban Lãnh đạo Chi cục , trưởng, phó các phòng chuyên môn và trưởng trạm TT & BVTV các huyện, thị xã họp báo tháng 10/2021.
Thời gian : 8 giờ, ngày 06/10/2021 (Thứ 4)
Địa điểm: Tại văn phòng Chi cục

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 59)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối