Cơ cấu giống lúa vụ Thu Đông 2019
Thứ hai, 9/9/2019

 Theo số liệu của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, trong vụ lúa Thu Đông 2019 toàn tỉnh đã xuống giống được 47.395,6 ha đạt 94,8% so với kế hoạch (50.000 ha) và giảm 8,5% hay 4.430,9 ha so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giống OM5451 chiếm tỷ lệ 55,44%, giống ML202 chiếm tỷ lệ 25,81%, giống IR50404 chiếm tỷ lệ 13,06%, giống OM 18 chiếm tỷ lệ 0,54%, giống OM6976 chiếm tỷ lệ 0,28%, giống OM4900 chiếm tỷ lệ 0,24%, giống Ốc eo đỏ chiếm tỷ lệ 0,06%, giống Hồng Ngọc chiếm tỷ lệ 0,06% và các giống khác chiếm tỷ lệ 4,51%.

Trong cơ cấu giống lúa vụ Thu Đông 2019, các giống nhóm chất lượng cao chiếm tỷ lệ 56,62% tổng diện tích xuống giống giảm 8,74% so với cùng kỳ, các giống chất lượng thấp chiếm tỷ lệ 38,87% so với cùng kỳ năm trước tăng 4,69%. Tỷ lệ gieo sạ các giống chất lượng thấp tăng hơn so với cùng kỳ là do diện tích người dân gieo sạ giống IR50404 và ML202 ở các huyện như Mang Thít, Trà Ôn và Vũng Liêm tăng mạnh (diện tích gieo sạ trong vụ Thu Đông 2018 là 17.862,3 ha đến năm 2019 tăng lên 18.421 ha) và các giống khác chiếm tỷ lệ 4,51%.

Trước tình hình đó, Ngành chuyên môn đã đưa ra khuyến cáo cho bà con nông dân cần phấn đấu sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao để gieo sạ. Đối với các giống chất lượng thấp (IR50404, ML202,…) sử dụng < 20% trong cơ cấu giống cho từng địa phương.

- Nhóm giống chủ lực: OM5451, OM4900, OM6976, OM4218, OM7347...

- Nhóm giống bổ sung: OM6162, OM6561, OM10424, Đài thơm 8, RVT,..

Cần sử dụng giống lúa đạt chất lượng (giống lúa cấp nguyên chủng, giống xác nhận hoặc tương đương) để gieo sạ. Đồng thời, giảm lượng giống sử dụng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như  “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, mô hình công nghệ sinh thái, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, bón phân cân đối, theo dõi và phòng trị dịch bệnh kịp thời nhằm góp phầm làm giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận trên cùng diện tích đất canh tác cho người dân.

Kim Vui – Phòng HCTH

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối