Thông báo: Họp báo tháng 12/2021
Thứ sáu, 10/12/2021
Kính mời: Phó Giám Đốc Sở, Ban Lãnh đạo Chi cục, trưởng, phó các phòng chuyên môn và trưởng trạm TT & BVTV các huyện, thị xã họp báo tháng 12/2021.
Thời gian : 14 giờ, ngày 13/12/2021 (Thứ 2)
Địa điểm: Họp trực tuyến
Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 59)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối