Hướng Dẫn Thủ Tục, Đăng Ký Mã Số Vùng Trồng Và Mã Số Cơ Sở Đóng Gói Xuất Khẩu
Thứ sáu, 10/12/2021

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã có các văn bản để hướng dẫn về công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh.     

Để thuận lợi cho địa phương, các tổ chức, cá nhân xuất khẩu các loại trái cây tươi sang thị trường Trung Quốc và các thị trường khác trong thời gian tới, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn thủ tục, thành phần hồ sơ đăng ký mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất khẩu trái cây tươi về thủ tục đề nghị cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy định tại tiêu chuẩn cơ sở 774:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng và tiêu chuẩn cơ sở 775:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói. Cụ thể như sau:

1. Đối với thủ tục cấp mã số vùng trồng: thực hiện theo tiêu chuẩn cơ sở 774:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng.

- Thành phần hồ sơ: bao gồm

(1) Tờ khai kỹ thuật đề nghị cấp mã số vùng trồng theo mẫu tại phụ lục A tiêu chuẩn cơ sở 774:2020/BVTV

(2) Đối với doanh nghiệp, gửi đầy đủ thông tin cần thiết của người đại diện công ty (chứng minh thư (hộ chiếu), giấy đăng ký kinh doanh của công ty) với bản sao có công chứng;

(3) Danh sách các hộ nông dân vùng trồng kèm theo diện tích

(4) Giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, …. hoặc tương đương cho vùng trồng xin cấp mã số (nếu có)) và các thông tin cần thiết với bản sao có công chứng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ/01 mã số vùng trồng.

- Nộp hồ sơ: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh nơi có vùng trồng (Số 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Tp Vĩnh Long).

Lưu ý: Vùng trồng phải được kiểm tra và cấp mã số lần đầu trước vụ thu hoạch nội dung kiểm tra tùy thuộc vào từng đối tượng cây trồng và yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu. Trước mỗi vụ thu hoạch, các mã số vùng trồng cần đăng ký lại, trong trường hợp không đăng ký lại thì mã số sẽ bị thu hồi.

- Trường hợp có thay đổi về diện tích vùng trồng, người đại diện chủ sở hữu, số hộ nông dân tham gia, người đại diện chủ sở hữu phải cập nhật, báo cáo cho Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh. Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh xác minh lại thông tin và báo cáo cho Cục Bảo vệ thực vật (Cục BVTV).

2. Đối với thủ tục cấp mã số cơ sở đóng gói thực hiện theo Tiêu chuẩn cơ sở 775:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói.

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Tờ khai kỹ thuật đề nghị cấp mã số cơ sở đóng gói theo mẫu tại phụ lục A tiêu chuẩn cơ sở 775:2020/BVTV

(2) Kèm theo thông tin của cá nhân/tổ chức đại diện cơ sở đóng gói (giấy CNĐK kinh doanh, doanh nghiệp

(3) Bản vẽ chi tiết mặt bằng cơ sở đóng gói (bản chính), diễn giải sơ đồ vận hành cơ sở đóng gói.

(4) Bản sao chứng nhận (HACCP/GMP/ISO 9001/ISO 22000) của cơ sở đóng gói (nếu có) và các thông tin cần thiết.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ/01 mã số đóng gói.

- Nộp hồ sơ: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Số 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Tp Vĩnh Long).

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Phòng Kỹ Thuật, điện thoại: 02703.831.839 – 0985.941.292) để được hướng dẫn./.

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2021/thong_tin_su_kien/1 SO NHAT KY CANH TAC -H. Thao.doc

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2021/thong_tin_su_kien/2. TO KHAI KY THUAT VUNG TRONG.docx

http://ccttbvtv.vinhlong.gov.vn/Filemanager/userfiles/2021/thong_tin_su_kien/600 bản cam ket ndan.doc

         Ngọc Yến- Phòng Kỹ thuật

 

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 26)
Trang:1 - 2 - 3Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối