Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Thứ hai, 12/10/2020

Ngày 09 tháng 9 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 10/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. Theo đó, ban hành Danh mục gồm 861 hoạt chất với 1821 loại thuốc trừ sâu được sử dụng trong nông nghiệp, cụ thể: Hoạt chất Abamectin (có trong các loại thuốc Ababetter 1.8EC. 3.6EC, 5EC; Abafax 1.8EC, 3.6EC; Abagol 38EC, 55EC, 65EC, Abagro 1.8 EC, 4.0EC …); Hoạt chất Abamectin 10g/l + Acetamiprid 30g/l (có trong thuốc Siutox 25EC, 50EC); Hoạt chất Abamectin 20g/l + Acetamiprid 230g/l (có trong thuốc Newtoc 250EC, Safari 250EC); Hoạt chất Abamectin 17.5g/l (35g/l), (48.5g/l), (7g/l), (25g/l), (36g/l) + Alpha- cypermethrin 0.5g/l (1g/l), (1.5g/l), (43g/l), (50g/l) (54g/l) (có trong Shepatin 18EC, 36EC, 50EC, 50EC, 75EC, 90EC)…, với 563 hoạt chất với 1191 loại thuốc trừ bệnh; 563 hoạt chất với 1191 tên thương phẩm Thuốc trừ bệnh, 235 hoạt chất với 659 tên thương phẩm Thuốc trừ cỏ.

Bên cạnh đó, Thông tư còn ban hành Danh mục các loại thuốc trừ chuột 8 hoạt chất với 26 tên thương phẩm được sử dụng trong nông nghiệp: Dacu-M 0.386GR chứa hoạt chất Alkaloid; Diof 0.006AB, 5DP, Klerat® 0.005% Wax block bait, 0.005 pellete, Forwarat 0.05%, 0.005 %, Vifarat 0.005% AB chứa hoạt chất Brodifacoum (min 91%); Antimice 0.006 GB, 3DP chứa hoạt chất Bromadiolone (min 97%)

Các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất chlorpyrifos ethyl và fipronil không được sản xuất, nhập khẩu; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 12/2/2021.

 Các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate không được sản xuất, nhập khẩu; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2020.

  Thông tư này thay thế các Thông tư sau:

+ Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam;

+ Thông tư số 06/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2020 của Bộ trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

 

  Phan Thị Cẩm Vân – Chi cục Trồng trọt và BVTV Vĩnh Long

 

Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 15)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối