Chủ nhật, 13/11/2016
Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Điều 25. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Điều 26. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
Thứ năm, 22/9/2016
Ngày 13/9/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4159/TCT-TNCN để giải đáp thắc mắc về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Thứ sáu, 8/7/2016
Nghị định số 66/2016/NĐ-CP Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan.
Thứ năm, 12/5/2016
21 khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân Căn cứ vào Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC thì các khoản phụ cấp, trợ cấp sau không phải tính thuế thu nhập cá nhân