Chủ nhật, 30/9/2018
Loại bỏ thuốc Bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất  Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide Thông tin loại bỏ thuốc BVTV có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam
Thứ ba, 4/9/2018
Thông tin loại bỏ thuốc Bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl, Thiophanate - methyl, 2.4 D và Paraquat Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl, Thiophanate - methyl, 2.4 D và Paraquat ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam
Thứ bảy, 30/6/2018
Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Chủ nhật, 8/4/2018
Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 ban hành danh mục thuốc BVTV Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ NN&PTNT ban hành danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Chủ nhật, 28/1/2018
Một số thông tin cần biết về quy định nhãn thuốc bảo vệ thực vật Tên hàng hóa phải ở vị trí “dễ thấy, dễ đọc” trên nhãn hàng hóa, phải là chữ “có kích thước lớn nhất” so với các nội dung trên nhãn hàng hóa, không được làm hiểu sai lệch về bản chất, công dụng và thành phần của hàng hóa
Thứ bảy, 3/6/2017
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 về nhãn hàng hóa Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 về nhãn hàng hóa thay thế Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006
Thứ năm, 13/10/2016
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH: HƯỚNG DẪN VIỆC THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG