Chủ nhật, 30/9/2018
Loại bỏ thuốc Bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất  Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide Thông tin loại bỏ thuốc BVTV có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam
Thứ ba, 4/9/2018
Thông tin loại bỏ thuốc Bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl, Thiophanate - methyl, 2.4 D và Paraquat Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl, Thiophanate - methyl, 2.4 D và Paraquat ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam
Thứ bảy, 30/6/2018
Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Hiển thị kết quả 1-10 (của 14)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối