Chủ nhật, 30/9/2018
Loại bỏ thuốc Bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất  Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide Thông tin loại bỏ thuốc BVTV có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam
Thứ ba, 4/9/2018
Thông tin loại bỏ thuốc Bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl, Thiophanate - methyl, 2.4 D và Paraquat Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl, Thiophanate - methyl, 2.4 D và Paraquat ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam
Thứ bảy, 25/8/2018
Một số điểm mới của Nghị định 15/2018/NĐ-CP về An toàn thực phẩm Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An Toàn Thực Phẩm
Thứ bảy, 30/6/2018
Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Thứ bảy, 30/6/2018
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Thứ ba, 17/4/2018
Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hiển thị kết quả 1-10 (của 33)
Trang:1 - 2 - 3 - 4Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối