Thứ năm, 30/3/2017
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SÂU NĂN (MUỖI HÀNH)  HẠI LÚA VỤ HÈ THU 2017 Sau các đợt hạn hán lại xuất hiện các cơn mưa trái mùa, tạo thuận lợi cho nhiều loại dịch hại. Trong đó, có sâu năn hại lúa.
Thứ bảy, 24/12/2016
Biện pháp quản lý chuột gây hại trên ruộng lúa Để quản lý chuột hiệu quả phải được thực hiện sớm, kết hợp nhiều biện pháp và đòi hỏi mang tính cộng đồng