Chủ nhật, 5/11/2017
Bệnh thối gốc chảy nhựa gây hại trên cây sầu riêng Bệnh do nấm Phytophthora palmivora gây ra, là một trong vài loại dịch hại nguy hiểm nhất trên cây Sầu riêng.
Chủ nhật, 20/11/2016
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG XOÀI XIÊM NÚM THEO VietGAP TẠI XÃ QUỚI AN, HUYỆN VŨNG LIÊM Xoài thích hợp trên nhiều loại đất, nhưng tốt nhất là đất thịt pha cát có tầng đất mặt dày, thoát nước tốt,