Thứ hai, 7/11/2016
KỸ THUẬT SẢN XUẤT CỦ SẮN  Ở VÙNG CÙ LAO MÂY - TRÀ ÔN Bà con vùng cù Lao Mây, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn thường trồng hai vụ sắn trong năm